Álmodtam egy összeomlásról

Nemrég volt egy álmom. Nagyon furcsa volt. Összeomlott Magyarország rendvédelme. A rendőrség, a katonaság tehetetlen volt és erőtlen. Álarcos idegenek tartották fenn a rendet. Akkor nem értettem, hogyan lehetséges ez egy ország életében, de miután Amerikában a koronavírus járványt betetőzte egy erőszakhullám, és a rendőrség sok helyen tehetetlen volt, megértettem.

Titkos bomlasztás

A mai háborúkat másként vívják, mint azelőtt. Egy országot legyőzni leghatékonyabban és talán legegyszerűbben belülről lehet. Úgy, ha lakóit egymás ellen, és az éppen aktuális uralkodók ellen fordítjuk. A koronavírus egy nagyon jó eszköz erre, hiszen az emberek egy idő után megelégelik a bezártságot, a korlátozásokat, és ha van, aki irányítsa őket, könnyen feldühödött tömeggé válnak. Ezt már több országban is láthattuk. Magyarországon is kétféle erő működik ma. Az egyik a kormánypárti, a másik a külföldről irányított, mely mindenáron meg akarja szerezni a hatalmat. Ugyanígy van ez Amerikában is.

Két fő erő, mely uralja a médiát, és azon keresztül az emberek gondolkodását is. Ha pedig a kívülről irányított média elég ellenszenvet, gyűlöletet tud elvetni az emberek szívébe, elindul az elégedetlenségi hullám. Alapítványok mögé bújva szerveznek megmozdulásokat, tüntetéseket, vagy ismert véleményvezérek az internet segítségével tüzelik fel a népet. Ez jól működik, úgy tűnik igen hatékony.

Az Élő Tűz könyv

Három egyforma prófécia az USA összeomlásáról

Isten 3 embere (Tom Deckard, David Wilkerson, Dana Coverstone) előre megmondta, hogy Amerika össze fog omlani. Hozzávetőleges időpontot azonban csak a legutóbbi személy tett közzé. Az első két próféta felsorolja Amerika bűneit, és elmondja, hogy mennyit vétkeztek Isten ellen, ezért az Úr egy napon megelégeli a sok gonoszságot, és bajt hoz a nemzetre. Hozzáteszem, ez bármelyik másik országra is vonatkozhatna, de most csak az USA-ról beszélünk.

Miért higgyünk Tom Deckard-nak?

– Ő jövendölte meg az AIDS-járvány eljövetelét, 2 évvel a kitörése előtt.
– Előre megmondta, hogy a barbadosi miniszterelnök lemond hivataláról.
– Megjövendölte a hidegháború végét, és a berlini fal leomlását 1 évvel a történtek előtt.
– Megprófétálta, hogy a tornádók tevékenysége Amerikában lesz a legnagyobb, rekordot fog felállítani.
– Előre jelezte a Mississippi folyó kiöntését 6 hónappal az áradás előtt.
– Ő jövendölte meg az első iraki háborút, és hogy Amerika vissza fog térni befejezni a munkát.
– Előre tudta az Európai Közös Piac törekvéseit, és hogy azok meg is fognak valósulni.
– Öt évvel a történtek előtt, beszélt a szeptember 11-ei terrortámadásokról.
– …és nem mellesleg az is hitelesítette a szolgálatát, hogy sok isteni gyógyulás történt imádságai kapcsán.

Miért higgyünk David Wilkersonnak?

1973-as próféciáiban előre beszélt:
– egy soha nem látott gazdasági világválságról
– éhínségekről, konkrét országokra lebontva
– hatalmas természeti katasztrófákról
– a pornográfia elterjedéséről (ennek 1973-ban szinte még nyoma sem volt!)
– keresztényüldözésről
– homoszexuális gyülekezetekről
– a világegyházról.
Ha körülnézünk a világban, ezek folyamatosan történnek, zajlanak. Ami még szintén hitelessé teszi Wilkerson szolgálatát és az Istennel való kapcsolatát, az ugyanaz, ami az előzőekben említett Deckard-ét is. Mégpedig az, hogy az ő imái és szolgálatai nyomán is csodák történtek, és sok ember életét változtatta meg ezeken keresztül Isten ereje.

Miért higgyünk Dana Coverstone pásztornak?

Ő csak egy egyszerű lelkipásztor Kentucky-ban, aki nem szokott videóüzeneteket közzétenni az interneten, és nem is akart ilyenformán a középpontba kerülni. Szolgálata nem olyan ismert, mint az előző két személyé, ám mégis hitelesnek tűnik az, amit a 2020 szeptembertől novemberig terjedő időszakra mondott Amerika összeomlásáról. Hogy miért? Mert 2019 decemberében ugyanilyen módon (álomban), és ugyanilyen jellegű üzenetet kapott az USA-ban pusztító koronavírus járványról, és az azt követő erőszakhullámról is (lélegeztetőgépeken lévő embereket, tüntető, gyújtogató, maszkokban lévő tömegeket, kordonokat stb.). Sőt, ezekkel kapcsolatban a hónapokat is pontosan megmondta előre. Mivel ez a kijelentése pontosan úgy beteljesedett, ahogyan azt megkapta, és mivel ez utóbbit is ugyanolyan körülmények között kapta, hitelesnek tekinthető a prófécia.

Az Élő Tűz könyv

Kávéfőzők © powered by arukereso.hu

De most miről is van szó pontosan?

Dana Coverstone pásztor újabb látomásáról, mely szintén hónapokra pontosan megmondja, mik fognak történni Amerikában. De ezeket a történéseket, az előző két próféta évtizedekkel ezelőtt tett kijelentései is alátámasztják.

Dana Coverstone pásztor próféciája Amerika összeomlásáról

Az év második felében bekövetkező eseményeket 2020. június 22-én az alábbiak szerint látta a pásztor:
– 2020 szeptember, október, novemberét jelölte meg jelentős időpontoknak, novemberre egy káoszfelhőt látott az ország felett
– fegyveres, őrjöngő tömegek az utcán
– fosztogatások
– bezárt iskolák, boltok
– látta, ahogyan a bankokból repül ki mindenfelé a pénz (infláció, gazdasági válság)
– Washington D.C.-ben, ahol a Fehér Ház is van, és ami a november 3-án esedékes választások központja lesz, tüzek égtek, nem volt rendvédelem és vezetés
– kéksapkás katonák (békefenntartók)
– házaikban, garázsokban elbújt emberek
– égő templomok
Egy későbbi látomásában pedig hiperinflációról szóló kijelentést kapott.

Mit jelenthet mindez?

Jelentheti a koronavírus járvány újraindulását, ami miatt az oktatás nem fog megkezdődni. Újabb tömegtüntetéseket, zavargásokat, melyek nem véletlenül a már említett november 3-i elnökválasztásra lesznek időzítve. Ez a kavarodás teszi lehetővé, hogy ebben az amúgy is veszélyes időszakban, nem lesz a helyén a rendfenntartó hatalom. Békefenntartók igyekeznek majd némi rendet tartani. Amennyiben ez a válságos időszak elhúzódik (márpedig a fő szervezőknek bizonyára ez a céljuk), akkor egy komoly gazdasági válság, gazdasági összeomlás következhet be Amerikában ezév végén. A pénz egyre értéktelenebb lesz, így az emberek, akiknek nagy része eddig is HITELkártyák használatához volt szokva (azaz nem voltak tartalékaik), éhezni fognak, fosztogatásokba kezdenek majd. Pontosan ezekről a dolgokról beszélt annakidején a már említett Tom Deckard, és David Wilkerson is, és az Igében is találunk utalásokat erre nézve (Babilon bukása – Jelenések 18. rész).

Mennyire hihetetlennek tűnik, hogy egy ilyen erős ország, mint Amerika, így összeomoljon?!

Sokkal többre születtél könyv

Aki az egész mögött áll

De ne felejtsük el, hogy egy országot leghatékonyabban belülről lehet szétzúzni, legyőzni: kételkedést, lázongást, gyűlöletet szítani TV csatornákon, újságok lapjain és az interneten keresztül. Egy járványt is felhasználni, és mindezt pontosan időzíteni. Így készül a mesteri terv, mely mögött az a személy áll, aki egy nap majd felfedi magát. Békét, nyugalmat fog kínálni, de hatalomra jutása után olyanná válik majd, mint Hitler volt.

A bibliaolvasó és a Szent Szellemtől vezetett ember tudja, hogy az Antikrisztusról beszélek.

De milyen hatással lehet ránk nézve Amerika összeomlása?

Európa és Amerika mind gazdaságilag, mind katonailag igen szorosan össze van fonódva. Ez azt jelenti, hogy igenis hatással lesz ránk nézve is. Hogy pontosan milyen mértékben, azt nem tudom megmondani. Ez a cikk ugyanis nem az én meglátásaimat hivatott közölni, hanem mások látomásait, és a Biblia igazságait.

Mit tehetünk?

Az imént említett Jelenések könyve 18. részének 4. versében ezt olvassuk:
„Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből: Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket!”
Wilkerson terjedelmes próféciái is kitérnek arra, hogy aki elhiszi mindezt, és nem akar részese lenni ezeknek a nehézségeknek, az próbálja függetleníteni magát a bankoktól, a bevásárlásoktól, és mindazoktól amik majd össze fognak omlani, és működésképtelenné válnak. Ő konkrétan saját termelésű, valamint felhalmozott tartós élelmiszerekről, állattartásról beszél. Ez igen meredeken hangzik a városi, és a bevásárlóközpontokhoz szokott mai embernek. Kicsit nekem is.

Nem kötelező elhinni a figyelmeztetést!

De valahogy az jut eszembe, hányszor figyelmeztették Isten szolgái a bibliai időkben az embereket, hogy baj közeledik? Volt, hogy még azt is megmondták, mit csináljon, aki élni akar. Az pedig, hogy ki hitt nekik, ki tette meg, amit javasoltak, mindenkinek a saját belátására volt bízva. Talán most is ugyanez a helyzet. Talán tudjuk előre, mi következik, és mi döntünk, hogy elhisszük-e mindezt, valamint, hogy megtesszük-e, amit javasolnak nekünk.

Egy dolog azonban biztos! Ez ma nem a félelem ideje, hanem az Istenkeresésé! Ő tud hiteles választ adni a kérdéseinkre, nem pedig az emberek.

Az Élő Tűz könyv

Ha hasznosnak tartod az Ébredés Misszió munkáját, a következőképpen segítheted működésünket, csak kattints ide!

Forrás: Soós Péter Hitéleti Blogja, és az alábbi videó.

Írta: Urbán L. Tamás