Ott is voltam, meg nem is az Eric Gilmour Konferencián Budapesten, 2019. 10. 17-19. között. Maga a rendezvény a szolgálatokkal ugyanis az emeleten lévő teremben zajlott, ám az én feladatom a földszinten lévő előcsarnok egyik sarkához kötött engem.

Itt kaptam ugyanis lehetőséget a több napos program házigazdáitól, a Dünamisz Family-től arra, hogy azt az üzenetet, amit Isten rám bízott, könyveinken és képeinken keresztül átadjam az érdeklődőknek. Ám ott a fűtetlen sarokban ácsorogva hihetetlen csodák történtek velem és másokkal!

Természetfeletti történeteim megosztását mégis azzal az 1 alkalommal kezdeném, amikor sikerült egy kis időre részt vennem a felettem zajló összejövetelen. Édesanyám vállalta, hogy helyettesít kicsit missziónk standjánál, így bemehettem az egyik dicsőítésre. Én ott azon a helyen az élő Isten csodálatos jelenlétével találkoztam, az biztos!

A terem egyik szélében állva azt érzékeltem, hogy Isten angyalai velem szemben a túloldalon vonulnak be a helységbe.
-Húúúúú! -gondoltam magamban. -Át kellene mennem oda a másik oldalra, vajon milyen most ott a légkör?!
A lábaim azonban eleinte nem igazán akartak engedelmeskedni. Ám makacs próbálkozásaim végül megteremték gyümölcsüket, és nagy nehezen elindultam a „felfedező útra”. Ragyogó arccal és kíváncsian kerültem meg a több száz embert, hogy elérjek célomhoz, ahol végül térden állva időzhettem egy sokkal szebb világ kapujában.

Isten Szelleme volt jelen azon a helyen hatalmasan és szerelmesen! Ő, Akiért annyi éve odavagyok már. Ő, Aki annyiszor mozdult Kathryn Kuhlman, William Seymour, Smith Wigglesworth, Reinhard Bonnke vagy a hit más embereinek szolgálatán keresztül. Most pedig itt járt. Itt volt velem, és én Ővele lehettem! Mennyei találkozás volt ez az én legjobb Barátommal. Ha a keményszívű kritikusok, „farizeusok” ott álltak volna mellettem, bizonyára őket is levette volna a lábukról a kedves jelenlétével.

Ezen találkozást követően egy egészen más jellegű csodát tapasztalhattam meg. Te voltál már úgy, hogy adakozás alkalmával számolgattad a fejedben mennyi pénz van nálad, és mennyit fogsz beadni a gyűjtésbe, mikor hozzád ér a persely? Bizonyára. Én is most így voltam a dicsőítés után. Nagylelkűen kigondoltam, mennyi az az összeg, amivel hozzájárulnék a konferencia több milliós költségeihez. Ekkor azonban egy gondolat hasított belém:

-Nem igazán kell hit ahhoz, hogy egy köteg pénzből egyetlen darabot beadjon az ember. A zsebemben a missziós asztalunk kétnapi bevétele lapult, aminek természetesen már megvolt a helye. Aki ismer, az tudja rólam, hogy szeretek hittel kilépni a lehetetlen helyzetekbe, mert nagyon szeretem Isten csodáit megtapasztalni az életemben, és még jobban szeretem utána elmondani azokat másoknak bátorításul!

Az a pénz, amire akkorra szükség lett volna a terveinkhez, sokkal jobb helyen lesz Isten tenyerében. Ő majd tudja, mit és hogyan akar megvalósítani a rendezvény költségeivel és a mi szükségeinkkel kapcsolatban. Odatettem hát az egész vastag köteggel. A néhány zajos, csilingelő érmével nem akartam feltűnést kelteni, csak a legjavától váltam meg, a lényegtől, ami ugye biztonságot nyújtott. Jó érzés volt tudni, hogy ezt hálás szívvel adtam Istennek, nem egy kényszer hatására, mint ahogyan azt is, hogy az Ő kezében minden a legjobb helyen van.

Leballagva az előcsarnok sarkába kb. már csak egy óra maradhatott a rendezvényből, de hiszitek vagy sem, ezalatt az egy óra alatt visszajött a két nap bevétele. Egyik ámulatból a másikba estem, amint jöttek az emberek! Volt, aki sokszorosát kívánta kifizetni az általa megvásárolt kiadványainknak, de jött olyan fiatal lányka is, aki félrevonva engem a kíváncsi tekintetektől egy számára komoly összeget nyomott a kezembe mondván: Isten kérte tőle, hogy ezt tegye. Talán ez volt az összes pénze, és ő csak ugyanazt tette, amit én az imént az emeleti teremben???

Számtalan csodát átéltem már az Úrral, de még mindig meg tud lepni! Tapasztalataim szerint azonban ezekhez a csodákhoz elengedhetetlenül fontos az én hitem és bizalmam Őbenne. Először nekem kell lépnem hitből, vakon, majd Ő következik a hétmérföldessel.

Ahogyan azt már említettem, sajnos nem igazán tudtam részt venni a konferencia eseményeiben, így csak mások elmondásaiból tudtam, hogy mi zajlik odafent. Nagyon erőteljes, áldott szolgálatokról beszéltek. Az egyik program közben azonban Istennek egy ismert szolgálója jött le hozzám, és így szólt:
-Fent zajlanak az események, de én úgy éreztem, jöjjek le hozzád, hogy te imádkozz értem és áldj meg engem.
Elcsodálkoztam azon, hogy Isten miért küldte őt hozzám ide a sarokba, mikor fent olyan erővel munkálkodik a Szent Szellem?!

Miután imádkoztam a testvéremért, és kijelentéseket is átadtam neki, az arcán egyfajta csodálkozást láttam. Látszott rajta, hogy Isten megérintette őt! Majd miután ő is imádkozott értem, magam is kaptam hasznos és bátorító kijelentéseket általa.

Döbbenetes élmény volt számomra, mikor egy fiatal férfi lépett oda hozzám, és megkérdezte, hogy megvan-e nekem a nyelvek magyarázatának ajándéka.
-Hááát, engem hol ebben, hol abban használ Isten. Nem tudom, hogy mi minden ajándék lehet még bennem, amiről nem tudok. -válaszoltam mosolyogva kérdésére.
Erre egy közelben álló hölgy vállára tette a kezét, és elkezdett nyelveken énekelni.

Odahúzott engem is, hogy ha kapok valami gondolatot közben, akkor mondjam ki. Valahogy úgy tűnt, olyan „héberesen” énekel, de ki tudja milyen nyelv lehetett. Egy biztos: én közben képeket és gondolatokat kaptam, amikből egy valóságos fordítás kerekedett. Szavaimon keresztül pedig a kedves Szent Szellem megérintette a „kísérleti alanyul” szolgáló hölgyet.
-Hát ilyet még nem pipáltam! -gondoltam magamban. -Ezek szerint ez is működik rajtam keresztül???
Sokszor nem is tudjuk, mennyi kincset rejtett el bennünk az élő Isten!

Az egyik szünetben egy hölgy jött oda a kis asztalunkhoz a sarokba, és már attól átjárta Isten ereje, hogy ránézett „Az Élő Tűz” könyvekre. Minél tovább állt ott, annál inkább melege volt, és Isten öröme járta át őt.

Ahogyan azt az imént említettem, szeretem megosztani a csodáimat másokkal. Így tettem ezt ott az asztalnál is, és időnként azt vettem észre, hogy egyre többen álltak meg csak azért, hogy meghallgassák a bizonyságot, amit éppen mondtam valakinek. Akadtak, akik több időt töltöttek nálam, mint fent az összejövetelen. Hallgattak, kérdeztek, imát kértek, és én csak ámultam, ugyan miért küldte őket hozzám az Úr, amikor az emeleten sokkal nagyobb mértékben jelen van az Ő erejével?!

Bárhogyan is legyen, az biztos, hogy „Az Élő Tűz magasra repít téged” című könyv bemutatójának szánt részvételünk az Eric Gilmour Konferencián hihetetlenül kivételesre sikeredett. Én hiszem, hogy Isten nem véletlenül kérte, hogy írjam meg ezt a könyvet, és az is nagyon különleges lesz az Olvasók számára!

Ha szeretnéd megismerni az említett könyvet és születésének történetét, kattints ide!

FOTÓ: SOSTERICS ZSOLT