Azért a hívőknek szól ez az írás, mert akik nem Istenben bíznak, azok a saját erejükben, vagy bankokban, esetleg más emberekben. Egyszer a hívő emberek is ilyenek voltak, csak Isten lehajolt hozzájuk, megmutatta nekik a szeretetét, új életet adott nekik, és megváltoztak. Akik egyszer megismerték Isten valóságos szeretetét, azok készek rábízni életük minden területét, még az anyagiakat is. Akik nem tudják ezt megtenni, még nem ismerik Őt igazán.

Kiút a pénzügyi problémákból

Válságok, krízisek mindig is fognak érni minket, Isten gyermekeit is. Akár családilag, akár egyénileg, akár közösségi szinten, vagy úgy mint most a koronavírus járvány idején: világméretűen. A szakértők szerint a járvány után fog majd kibontakozni az a gazdasági válság, melynek most még csak nagyon apró jeleit látjuk. Már most is sokan elveszítették munkahelyeiket még a hívő emberek közül is.

Engem mindig szomorúsággal tölt el, mikor hívő testvéreim életében azt látom, hogy egy-egy nehéz helyzetben nem tudnak Istenben bízni, hanem kétségbeesnek, másokat hibáztatnak, és emberekhez szaladgálnak megoldásokért. Azok, akiknek egy mindenható, szerető Isten az atyjuk, miért tennének ilyet? Én most azért írok erről, mert segíteni szeretnék azzal a több éves tapasztalattal, melyet én is Istentől kaptam.

Kávéfőzők © powered by arukereso.hu

Mi, a családunk, és az Ébredés Misszió ugyanis minden nap ebben a krízisben él. Abban a helyzetben, amit sok testvérünk akkor érez, mikor elveszíti a munkahelyét, nem tudja hogyan fogja fizetni a hiteleit, számláit, egyszóval mikor minden bizonytalanná válik. Sokan tudják már a környezetemből, hogy egy napon Isten azt kérte, hagyjam ott a biztos állásomat, és dolgozzak Neki. Mióta ezt megtettem, hitből élünk, az Ő gondoskodásában bízunk. Ha kér valamit az Úr, igyekszem megtenni, hallgatni Rá, és engedelmeskedni Neki, Ő pedig gondoskodik rólunk a családommal, és gondoskodik az Ébredés Misszióról is. Az a probléma, ami másoknak talán félelmetes, ijesztő, nekünk talán mindennapos harc, és ezért gondolom, hogy talán sokaknak segíthetek tapasztalatainkkal.

Igen, gyakran előfordul, hogy nem tudjuk mit miből fizetünk ki, de megtanultuk, hogy a legutolsó pillanatig, a legkilátástalanabb helyzetekben is EGYEDÜL a mi Istenünkben bízzunk. Ha Ő gondot tudott viselni népéről a pusztában, Illésnek enni vitt az angyal, majd a hollók, s végül az özvegyasszonyon keresztül gondoskodot róla, ugyanúgy bármikor képes a mi szükségeinket is betölteni.

Megtanultam, hogy ha van munkahelyem, akkor sem a főnököm tart el engem, hanem Isten, csak a munkahelyemen keresztül. Ha pedig nincs munkahelyem, akkor ezerféle módon képes gondoskodni rólam és a családomról ugyanaz a Mindenható, aki Izrael népével, Illéssel, Ábrahámmal, vagy oly sok emberrel megtette ezt az idők folyamán.

Több helyen is olvasunk arról a Bibliában, hogy, akik Istenben bíznak, azok nem szégyenülnek meg. Sőt nem csak olvashatunk erről, hanem konkrét eseteket is láthatunk erre. Nem. Nem csak a Bibliai időkből, hanem napjainkból is. Tehát bármilyen vírus, vagy gazdasági válság idején csakis egyedül Istenben bízzunk, mert ez működik! Működik a mi családunkban is, mikor pénzre van szükségünk a számláink befizetéséhez, ételvásárláshoz, tankoláshoz, vagy drágább dolgok megvásárlásához, és működni fog ugyanígy a te életedben is.

Én azt tapasztalom évek óta, hogy nagyon fontos, hogy az áldásoknak a csatornái tudjunk lenni, és ne duguljon el az áramlás bennünk. Ez azt jelenti, hogy ha kapunk az Úrtól, (márpediglen mindent Tőle kapunk) akkor adni is tudnunk kell, különben önző emberekké válunk. Így talán az áldás folyója is eltömődik, vagy nem lesz olyan mértékű, amilyet szeretnénk.

Az én esetemben ez úgy működik, hogy meg szoktam kérdezni Istentől, mit szeretne? Kinek, hová, és milyen összeget adjak? Hogy mire építem mindezt? A 2. Korintusi levél 9. fejezetében található igeversekre. Most a hely szűke miatt nem másolom ide az egész részt, de mindenképp javaslom elolvasásra! A lényeg, hogy az Újszövetségben nincs meghatározva az adakozásunk mértéke, hiszen ha lenne ilyen mérték, elképzelhető, hogy az ember kötelességből, nem jószívvel adná, amit ad.

Én inkább azt látom, hogy a Szent Szellem vezetését kell ebben kérni, és ha úgy érezzük, adjuk oda az utolsót is. (Az özvegyasszony két fillérje)

HOVÁ ADJ?

1. A Márk evangéliumának 12. részében, a 41-es verstől olvashatunk arról, hogy adhatunk az egyháznak, vallási szervezeteknek.

2. Az Ige szerint Isten egy különleges helyet tart fent a szívében a szegényeknek, íme:
Példabeszédek 14:21 „Aki megveti a másikat, vétkezik, de áldott, aki segít a szegényeken.”
Példabeszédek 14:31 „Aki a szegényt elnyomja, annak Teremtőjét bántja meg, aki pedig segít a szegényeken, Istent tiszteli ezzel.”
Példabeszédek 3:27 „Ne késlekedj jót tenni a rászorulóval, ha módod van rá, hogy adj!”
Példabeszédek 19:17 „Kölcsönadsz az Örökkévalónak, ha a szegényeken segítesz, ő pedig visszafizeti neked.”

2. A harmadik hely, ahová az ige szerint érdemes, sőt szükséges adakozni, azok az Ő szolgái:
Mert méltó a munkás a maga bérére.” (1. Timóteus 5:18)
Akit Isten beszédére tanítanak, az viszonozza ezt a tanítójának, ossza meg a javait vele!”(Galata lev. 6:6)
Mi szellemi magokat vetettünk el köztetek. Vajon nagy dolog-e, ha úgy aratunk, hogy anyagi javakat kapunk tőletek cserébe?” (1. Korinthus 9:11)
Ehhez hasonlóan rendelte az Úr is, hogy akik az örömhírt terjesztik, azok abból is éljenek meg.” (1.Korinthus 9:14)

Egy dolgot biztosan megtanultam a saját bőrömön. Ha kötelességből, mások elvárásai alapján adakozunk nem pedig szívből, Istennek való hálából, az Ő vezetése alapján, vagy ha nyerészkedés céljából azért, hogy nekünk sokszorosa legyen, akkor nem fogjuk megtapasztalni azt a fajta áldást az adakozással kapcsolatban, amit az ige ír erről.

Mikor adakozol, ilyen indulat legyen benned: -Uram! Tudom, hogy ezt a pénzt most fizikailag odaadom valakinek, de valójában neked szánom. Azért, hogy az adakozásommal örömöt okozzak neked. Kérlek fogadd ezt jó illatú áldozatként. Ha megáldod a vetésemet, talán még többet adhatok másoknak, de ha nem is tennéd, tudom, hogy te ennél a kis áldozatnál sokkal többet érdemelsz.

Mivel mi így éljük a mindennapjainkat, és nap mint nap megtapasztaljuk Teremtőnk gondviselését, ezért biztosan merem állítani, hogy akik ezen alapelvek mentén élik az anyagi életüket, azoknak nem kell félniük semmilyen válságtól. Éhezhet a világ, ahogy Illés idejében, mikor 3 évig nem volt eső de, akik Istennel járnak, és készek mindenüket Neki adni, azokat ha kell angyalokon, hollókon, vagy akár más embereken keresztül is, de mindenképpen el fogja tartani a Hű és az Igaz Király.

Őszintén szólva sokkal jobban is beleástam magam ebbe a témába a hitellel, az adósságokkal, a kölcsönadással, a gazdagságal, szegénységgel, és ki tudja még mi mindennel kapcsolatban. Mindent a Biblia alapján igyekeztem kifejteni, rengeteg munkával, saját csodáimmal. Ebből egy 11 részes videósorozat készült „Kiút az anyagi problémákból” címmel. Ha érdekel téged ez az anyag, az alábbi űrlapon keresztül megrendelheted, de arra kérlek, hogy honoráld az ebbe fektetett munkámat, hiszen az említett ige alapján „Méltó a munkás a maga bérére.”